1 2 3 4 5 6 7

       
             
ตัวอย่างชิ้นงานบางส่วนที่เราได้ผลิตแม่พิมพ์และฉีดชิ้นงานให้กับลูกค้า
 
 
 
 
: หูเข็มขัดนิรภัย (ฉีดหุ้ม) :
 
: ใบพัดลม :
: รางปลั๊กต่อพ่วงสายไฟ :
 
 
 
 
ฝาขวดต่าง ๆ :
: กล่องลิ้นชักเอนกประสงค์ :
: กรอบไฟ LED จราจร :
 
Copyright (c) Thanapol Plastics Ltd.,Part..
2005 All rights reserved. Please, read our PrivacyPolicy