1 2 3 4 5 6 7

       
             
ตัวอย่างชิ้นงานบางส่วนที่เราได้ผลิตแม่พิมพ์และฉีดชิ้นงานให้กับลูกค้า
 
 
 
 
: ไม่แขวนเสื้อ :
 
: ไม้แขวนสูท :
: ลูกล้่อเตียงทรงถังเบียร์ :
 
 
 
 
: หูจับตู้ :
: ปุ่มมือจับตู้ ลิ้นชัก :
: ปุ่มมือจับลิ้นชัก พ่น,ชุบ :
 
Copyright (c) Thanapol Plastics Ltd.,Part..
2005 All rights reserved. Please, read our PrivacyPolicy