1 2 3 4 5 6 7

       
             
ตัวอย่างชิ้นงานบางส่วนที่เราได้ผลิตแม่พิมพ์และฉีดชิ้นงานให้กับลูกค้า
 
 
 
 
: ข้องอท่อน้ำ PE:
 
: ข้อต่อตรง :
: ข้อต่อสามทาง :
 
 
 
 
: ข้องอเกลียวนอก :
: ข้องอเกลียวนอก :
: ข้อต่อตรงเกลียวนอก :
 
Copyright (c) Thanapol Plastics Ltd.,Part..
2005 All rights reserved. Please, read our PrivacyPolicy