1 2 3 4 5 6 7

       
             
ตัวอย่างชิ้นงานบางส่วนที่เราได้ผลิตแม่พิมพ์และฉีดชิ้นงานให้กับลูกค้า
 
 
 
 
: จุกอุดท่อน้ำ PE:
 
: ฝาครอบเกลียวใน :
: กิ๊บรัดท่อน้ำ :
 
 
 
 
: ผีเสื้อรดน้ำ :
: ฝาปลั๊กถัง 200 ลิตร :
: ขวดกาวช้าง :
 
Copyright (c) Thanapol Plastics Ltd.,Part..
2005 All rights reserved. Please, read our PrivacyPolicy