1 2 3 4 5 6 7

       
             
ตัวอย่างชิ้นงานบางส่วนที่เราได้ผลิตแม่พิมพ์และฉีดชิ้นงานให้กับลูกค้า
 
 
 
 
: ชามอาหารสุนัข :
 
: ฝาครอบขวด :
: ลูกล้อสายพาน :
 
 
 
 
: กระปุก 150 กรัม:
: ฝายาดัด :
: ฝาเกลียว :
 
Copyright (c) Thanapol Plastics Ltd.,Part..
2005 All rights reserved. Please, read our PrivacyPolicy