1 2 3 4 5 6 7

       
             
ตัวอย่างชิ้นงานบางส่วนที่เราได้ผลิตแม่พิมพ์และฉีดชิ้นงานให้กับลูกค้า
 
 
 
 
:ฝาน้ำหอม :
 
: ฝาครอบขวด :
: ฝาครอบขวด :
 
 
 
 
: ฝาครอบใส:
: ป้ายราคา :
: กระปุกใส่ครีม :
 
Copyright (c) Thanapol Plastics Ltd.,Part..
2005 All rights reserved. Please, read our PrivacyPolicy