รับฉีดพลาสติก ด้วยเครื่องขนาด 80 ถึง 180 TON
รับทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
รับทำแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
รับเชื่อมพลาสติก ด้วยเครื่อง ULTRASONIC

 
Copyright (c) Thanapol Plastics Ltd.,Part..
2005 All rights reserved. Please, read our PrivacyPolicy